Apèndix tècnic

Definició

Els deures es refereixen a les tasques que el professorat encarrega a l’alumnat perquè les completi fora de l’horari lectiu. Les activitats habituals dels deures als centres d’educació secundària són completar les tasques assignades a les lliçons, com ara practicar més qüestions o problemes de matemàtiques, o preparar tasques de les lliçons futures. També poden incloure tasques rutinàries de classe o estudiar per a les proves o els exàmens.

En alguns models “d’aprenentatge invertit”, l’alumnat es prepara a casa els debats de classe i les tasques corresponents. També inclou activitats com ara “aules d’estudi”, on es dona a l’alumnat l’oportunitat de completar les tasques que els hi han sigut assignades a classe, normalment en finalitzar les classes.

 

Termes de cerca: deures, aules d’estudi, assignacions per a casa, lectura a casa, aprenentatge invertit.

Puntuació de l'evidència

Els deures s’han estudiat de forma extensa i és un tema controvertit. Les investigacions s’han centrat principalment en la correlació entre els deures i el rendiment dels centres o l’alumnat. Hi ha una conclusió relativament sistemàtica del fet que hi ha una associació positiva, però que s’hi redueix quan es tenen en compte les habilitats i els antecedents familiars. Un nombre més reduït d’estudis han investigat què passa quan s’introdueixen deures a una classe i es compara amb classes a les quals no s’hi han introduït, on el guany habitual és de fins cinc o sis mesos de progrés addicional en educació secundària.

Hi ha dues metaanàlisis, una d’elles publicada en els darrers deu anys, i una revisió sistemàtica recent. La variació en allò que s’assigna com a deures i com es relaciona amb el que passa al centre indica que és probable que la variació de l’impacte dels diferents estudis sempre sigui àmplia. En general, les evidències es valoren com a limitades.

Informació cost addicional

Hi ha poques despeses associades als deures, malgrat que aquests sí que afecten al temps del personal per preparar-los i corregir-los. Algunes tasques potser requereixen l’ús de recursos addicionals (com ara llibres o materials perquè l’alumnat utilitzi a casa). En general, les despeses es consideren molt baixes.