Apèndix tècnic

Definició

Les classes individuals són impartides per professorat, professorat auxiliar o una altra persona adulta que ofereix l’alumnat classes individuals intensives. S’utilitzen normalment com a suport per posar-se al dia o com a correctiu per l’alumnat que s’hi queda enrere respecte dels seus iguals amb habilitats o conceptes importants. També s’hi pot oferir a altres estudiants, com als d’alt rendiment, o en assignatures com música quan s’ensenya un instrument.

Les classes poden tenir lloc durant les classes normals (retirada) o fora de l’horari lectiu, per exemple dintre d’un programa extraescolar o d’una escola d’estiu.

Aquestes classes normalment són impartides per professorat format, professorat auxiliar o altes persones adultes, com ara voluntaris, però no per altres estudiants (veure tutories entre iguals).

Es distingeix de la mentoria, impartides normalment per personal voluntari que se centra en augmentar la confiança o desenvolupar la capacitat de recuperació i el caràcter, en lloc de centrar-se directament o en exclusiva en l’ensenyament o la tutorització d’habilitats acadèmiques específiques.

Termes de cerca: ensenyament/classes individuals; programes d’ensenyament voluntari; recuperació de la lectura; programes d’ensenyament d’alfabetització a les primeres etapes

Puntuació de l'evidència

Hi ha set metaanàlisis sobre classes individuals, principalment mitjançant l’ús d’experiments o assajos ben controlats que es van realitzar en centres educatius amb les dades de rendiment de l’alumnat. D’aquestes, sis s’hi han publicat els últims deu anys. Les mides dels efectes combinats van de 0,05 a 0,70 (quasi dos terços d’una desviació estàndard). En aquests estudis es van analitzar les causes de la variació; l’experiència i la formació dels tutors, i l’estructura i la intensitat de les classes es van identificar com a factors d’influència importants. En general, les evidències es valoren com a nombroses.

Algunes revisions publicades des que es va calcular la mida de l’efecte d’aquest article han conclòs que, de mitjana, les classes individuals impartides per professorat no tenen un impacte major que les impartides per paraprofessionals. Per contra, aquesta anàlisi indica que sí. Avaluarem la causa de la diferència en aquestes conclusions en actualitzar aquest article, però, de moment, hem mantingut les conclusions indicades per les anàlisis del Toolkit, en línia amb la metodologia d’aquest.

Informació cost addicional

Un programa eficient normal hauria d’incloure 30 minuts de tutoria, cinc cops per setmana, durant 12 setmanes, cosa que suposaria al voltant de quatre jornades completes per al professorat, amb una despesa elevada per alumne. Les despeses es reduirien si el programa el portés a terme el professorat auxiliar, malgrat que l’evidència ha demostrat que l’impacte sol ser major si el porta a terme el professorat. En general, les despeses es consideren elevades.

Hi ha evidències que demostren que les classes en grups reduïts poden aportar beneficis similars a un cost menor.