Titulo apendice tecnico

Editor de continguts

Apèndix tècnic

Editor de continguts

Definició

Les classes en grups reduïts es donen quan un professor o educador professional treballa directament amb un grup reduït d’alumnat (normalment entre dos i cinc estudiants). Aquesta distribució permet el professorat centrar-se en exclusiva en aquest alumnat, normalment en aules o espais de treball independents.

Les classes intensives en grups reduïts normalment es reben per donar suport a alumnes amb un baix rendiment o per ajudar aquells que s’hi queden enrere a posar-se al dia, però també es poden utilitzar com una estratègia més general per garantir el progrés eficaç o ensenyar temes o habilitats exigents. Es diferencia de les classes individuals per la mida del grup (és a dir, més d’una persona i menys de sis en el grup), i del treball en grup a l’aprenentatge col·laboratiu, on el professorat té la responsabilitat de gestionar diversos grups en una mateixa classe.

Termes de cerca: ensenyament/ classes/instrucció en grups reduïts; ensenyament per parelles

Puntuació de l'evidència

Malgrat que hi ha tres metaanàlisis i una síntesi de les millors evidències, dues d’aquestes revisions consideren el treball en grup respecte d’altres estratègies (ensenyar alumnes amb problemes de lectura i utilitzar tecnologia) i una en calcula la mida dels efectes per a les estimacions cost/benefici. Només s’ha portat a terme una metaanàlisi en els darrers deu anys.

Cap de les revisions té com a objectiu principal analitzar l’impacte del treball en grup sobre el rendiment acadèmic. En general, per tant, les evidències es valoren com a limitades.

Informació cost addicional

Trenta minuts de classes cinc cops per setmana durant 12 setmanes equivalen a quatre jornades d’un docent. En general, les despeses es consideren moderades.