Apèndix tècnic

Definició

Les intervencions i les metodologies que se centren en l’aprenentatge social i emocional pretenen millorar la interacció de l’alumnat entre si i l’autogestió de les emocions, en lloc de centrar-se directament en habilitats i coneixements acadèmics o cognitius. De vegades, l’aprenentatge social i emocional es concep com un procés d’aprenentatge d’habilitats més àmplies per a la vida, per exemple, com tractar amb si mateix, amb els altres i amb les relacions, i ser capaç de treballar de manera eficaç.

L’aprenentatge social i emocional pot centrar-se en reconèixer les pròpies emocions i dependre com gestionar aquests sentiments. Pel que fa al tracte amb la resta, l’aprenentatge social i emocional ajuda a desenvolupar simpatia i empatia, i a mantenir les relacions positives. Les intervencions en l’aprenentatge social i emocional poden centrar-se en les maneres en què l’estudiantat treballa (i col·labora) amb la resta d’alumnat, el professorat, la família o la comunitat.

Es poden identificar tres categories principals d’intervencions:

1. Programes universals que tenen com a finalitat millorar la participació i el compromís, i solen tenir lloc a l’aula amb tot l’alumnat;

2. Programes més especialitzats que s’adrecen a estudiants amb problemes conductuals o amb problemes conductuals i acadèmics (veure també intervencions sobre la conducta);

3. Metodologies centrades en l’escola per desenvolupar uns valors escolars positius o millorar la disciplina, l’objectiu dels quals també és promoure un major compromís amb el procés d’aprenentatge. Alguns programes inclouen aspectes de l’aprenentatge autorregulat i sovint inclouen metodologies i tècniques d’aprenentatge col·laboratiu.

Termes de cerca: aprenentatge social i emocional, intervencions en aprenentatge social i emocional; habilitats socials, habilitat per a la vida, autoestima, empatia, intel·ligència emocional

Puntuació de l'evidència

Hi ha set metaanàlisis d’avaluació de les intervencions, principalment portades a terme amb les dades del rendiment de l’alumnat als centres per avaluar-ne l’impacte, amb alguns estudis de les causes de l’heterogeneïtat identificada.

Totes s’han portat a terme en els darrers 10 anys. Malgrat tot, la qualitat dels estudis subjacents varia de forma considerable i hi ha pocs assajos ben controlats, particularment a escala. No obstant això, les evidències es valoren com a nombroses, gràcies a la quantitat i la consistència d’aquestes a nivell metaanalític.

Informació cost addicional

Les despeses variaran en funció del tipus de metodologia. Les metodologies universals que fomenten l’aprenentatge social i emocional a tot un centre es beneficiaran del desenvolupament professional i poden requerir nous materials i recursos, però, en general, és probable que aquestes despeses siguin molt baixes.

En canvi, les estratègies socials i emocionals dirigides a una persona en concret són més cares: als Estats Units, per exemple, els programes específics compten amb assessors professionals o serveis psicològics. De mitjana, les despeses per alumne es consideren moderades.