Apèndix tècnic

Definició

L’aprenentatge col·laboratiu o cooperatiu es refereix a les tasques o les activitats d’aprenentatge en què l’alumnat treballa de manera conjunta en un grup prou reduït perquè tots participin en la consecució d’un objectiu comú preestablert de manera clara. Així doncs, cada estudiant pot assolir el seu objectiu d’aprenentatge únicament si la resta del grup assoleix el seu.

L’aprenentatge cooperatiu pot propiciar millores en el rendiment escolar, en les relacions intergrupals, en l’acceptació de la resta d’alumnes de classe integrats, en l’autoestima i les actituds positives.

Termes de cerca: aprenentatge cooperatiu/col·laboratiu; activitats en grup; educació/estratègies d’aprenentatge cooperatiu/col·laboratiu.

Puntuació de l'evidència

Hi ha deu metaanàlisis, cinc de les quals s’han portat a terme els últims deu anys, que suggereixen que les estratègies d’aprenentatge col·laboratiu poden millorar l’aprenentatge. No obstant això, els efectes varien, amb efectes combinats que oscil·len entre 0,09 i 0,91, i no hi ha una explicació clara del motiu d’aquest marge.

Sembla que l’aprenentatge col·laboratiu pot funcionar bé per a totes les edats si les activitats s’estructuren adequadament a les capacitats de l’alumnat, i se n’han observat evidències positives a tot el currículum. En general, les evidències es valoren com a nombroses.

Informació cost addicional

En general, les despeses es consideren molt baixes. Es recomana la formació contínua del professorat.