Apèndix tècnic

Definició

Les experiències d’aventura a l’aire lliure són experiències d’aprenentatge amb un nivell elevat de dificultat física (i sovint emocional), portades a terme en un entorn a l’aire lliure o en la naturalesa amb un propòsit educatiu. L’aprenentatge d’aventura a l’aire lliure normalment inclou activitats d’aprenentatge col·laboratiu i també pot incloure la resolució pràctica de problemes, la reflexió explícita i el debat sobre el pensament i les emocions (veure també Metacognició i autorregulació). Les intervencions en l’aprenentatge d’aventura no solen incloure un component acadèmic formal.

Termes de cerca: activitats d’aventura; educació d’aventura; experiència a la muntanya; campament de supervivència; aprenentatge a l’aire lliure; educació a l’aire lliure; programes educatius; experiència en la naturalesa; educació en la naturalesa

Puntuació de l'evidència

Hi ha cinc metaanàlisis que indiquen que l’aprenentatge d’aventura a l’aire lliure pot proporcionar de forma sistemàtica beneficis sobre l’aprenentatge acadèmic, tres de les quals s’han publicat des del 2000. La mida de l’efecte dels resultats acadèmics va de 0,17 (comparacions d’estudis controlats) a 0,61.

En general, l’alumnat que participa en activitats d’aprenentatge d’aventura a l’aire lliure sembla tenir uns quatre mesos addicionals de progrés. En general, les evidències es valoren com a moderades.

Informació cost addicional

Les despeses per alumne varien en funció de l’activitat i la duració d’aquesta, però, en general, són moderades.