Descripció

Aquest article se centra en l’extensió del temps bàsic d’ensenyament i aprenentatge als centres educatius, i l’ús de programes específics impartits abans i després de l’horari escolar. En altres seccions del Toolkit s’inclouen altres metodologies per ampliar el temps d’aprenentatge, com ara tasques a casa, intervenció a edats precoces i escoles d’estiu.

Els estudis se centren en tres metodologies principals per ampliar el temps d’aprenentatge i ensenyament als centres educatius:

  • Ampliar la durada del curs escolar.

  • Ampliar la durada de la jornada escolar.

  • Oferir temps addicional a grups d’alumnes específics, sobretot a l’alumnat en situació desafavorida o amb un rendiment baix, tant abans com després de l’horari escolar.

Quina eficàcia té?

Les evidències indiquen que, de mitjana, l’alumnat obté un progrés de dos mesos addicionals per any gràcies a l’extensió del temps lectiu i, en concret, a través de l’ús específic de programes impartits abans i després de l’horari escolar. Hi ha certes evidències que l’alumnat en situació desafavorida se’n beneficia més i arriba a un progrés addicional proper als tres mesos. També s’acostumen a observar més beneficis en estudiants amb ingressos baixos, com ara un augment de l’assistència escolar, una millora de la conducta i millors relacions amb els companys.

A més de proporcionar suport acadèmic, alguns programes escolars tenen com a objectiu oferir entorns i activitats estimulants o desenvolupar més habilitats personals o socials. És més probable que aquests programes tinguin impacte en el rendiment escolar que els programes que únicament se centren en els aspectes acadèmics. Així i tot, no queda clar si això es deu a les activitats addicionals o a la millora de l’assistència escolar i a una major participació.

Els estudis també indiquen que atreure i retenir l’alumnat en programes impartits abans i després de l’horari escolar és més complicat als centres d’educació secundària que de primària. Perquè funcioni bé, qualsevol ampliació del temps escolar ha d’anar acompanyada del suport dels familiars i del professorat, i les ampliacions excessives (per exemple, més de nou hores de classe al dia en total) no semblen aportar beneficis addicionals.

Efectivitat

Les evidències són moderadament segures. Les decisions d’allargar el curs o la jornada escolar són, sovint, un component de metodologies més àmplies sobre la reforma escolar, i això provoca que resulti complicat atribuir èxits acadèmics al temps addicional per si sol. Els beneficis no són consistents als estudis, fet que indica que el temps addicional per si mateix no és suficient i s’ha d’utilitzar de manera eficaç.

És més probable que s’hagin avaluat exhaustivament programes separats o específics que altres formes d’estendre el temps lectiu, i, fins i tot dins d’aquests, l’impacte varia considerablement.

Cost

En general, les despeses es consideren molt baixes. Ampliar dues setmanes el curs escolar suposaria un augment moderat anual per alumne, tant als centres de primària com de secundària.

Els càlculs indiquen que les despeses dels clubs d’extraescolars també són moderades. L’ús de personal ben qualificat i format pot augmentar les despeses.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. Planificar-se per aprofitar al màxim les hores complementàries és important i hauria de satisfer les necessitats de l’alumnat i desenvolupar les seves capacitats.

  2. Els programes impartits després de l’horari lectiu que tenen una estructura clara, un fort vincle amb el pla d’estudis i un professorat ben qualificat i format estan més estretament relacionats amb beneficis acadèmics que altres tipus d’ensenyament amb un nombre d’hores més elevat.

  3. Els programes impartits després de l’horari lectiu podrien brindar l’oportunitat d’organitzar classes una mica més intenses (consulteu els articles de classes individuals o classes en grups reduïts).

  4. Les activitats de reforç sense cap objectiu específic en l’aprenentatge poden repercutir en el rendiment escolar, però la relació no està ben establerta i les repercussions de les diferents intervencions poden ser molt diferents (consulteu els articles de pràctica esportiva o educació artística).

  5. S’ha analitzat com es pot millorar la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge durant el temps lectiu? Podria resultar més barat i més eficient introduir primer més programes o pràctiques basades en evidències a la jornada escolar existent.

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?