Descripció

L'activitat científica és molt diversa i al llarg de la història s'han anat constituint una sèrie de disciplines que es distingeixen perquè cadascuna investiga sobre un conjunt específic de fenòmens de la realitat. Justament, la finalitat d'aquest recurs és reconèixer el fet que cada disciplina científica es fa les seves pròpies preguntes.

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora.

En aquest cas, el recurs repta els usuaris a cercar un conjunt de vint preguntes que investigadors procedents de deu disciplines científiques diferents es podrien fer mentre observen els elements que configuren un paisatge, i proposa de fer-ho amb el mínim de temps possible.

Objectius

  • Ser capaç d'interrogar-se científicament sobre els fenòmens de l'entorn.

  • Reconèixer que les preguntes d'investigació varien en funció de la disciplina científica de l'investigador.

Competències

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir tant per fomentar la capacitat d'interrogació científica de l'alumnat, com per introduir-lo a la diversitat de disciplines científiques, fent èmfasi en un dels aspectes que més les distingeix: el tipus de preguntes d'investigació que en cadascuna es formulen.

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú d'intervenir. En funció del temps disponible, pot escollir plantejar a l'alumnat un sol bloc de preguntes, o tots dos blocs. Cal tenir en compte que els diferents científics apareixen de manera aleatòria cada vegada que s'accedeix al recurs.

Pot ser una bona idea que, abans d'iniciar el recurs, l'alumnat es plantegi una o dues preguntes sobre fenòmens de l'entorn i que les registri a la pissarra o a la PDI. Posteriorment, un cop acabat el recurs, es pot demanar a l'alumnat que intenti classificar les preguntes de la llista en funció de les disciplines dels científics que hi han aparegut. Amb les preguntes que no s'hagin pogut classificar en cap de les deu disciplines, es pot demanar a l'alumnat que cerquin informació sobre altres disciplines científiques on es puguin ubicar.

També es pot complementar el recurs, cercant informació sobre la naturalesa de les disciplines científiques que apareixen al recurs (quins instruments fan servir els científics que s'hi dediquen, on es poden estudiar, quins tipus d'equipaments fan servir, etc.).

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?