Recomanat per:
 • Batxillerat i cicles formatius
 • Educació primària
 • ESO
 • Professorat
Àrea de coneixement:
 • Cultura visual
 • Visual i plàstica
Idioma
Català
Autor
Obra Social ”la Caixa”
Drets d'autor
Obra Social ”la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Un procés de creació audiovisual com és l'elaboració d'un curtmetratge pot constituir un projecte educatiu singular d'aprenentatge col·laboratiu.

 

Per aconseguir rodar un curtmetratge a l'escola necessitareu tres coses:

 • Una bona història.

 • Un dispositiu que us permeti enregistrar imatges en moviment.

 • Un pla de treball.

 

Una de les claus per a l'operativitat i la consecució d'un projecte de cinema en un context educatiu és utilitzar un pla de treball, que ens ajudi a conèixer les fases de creació i de desenvolupament d'una pel·lícula per organitzar les dinàmiques amb el grup-classe i fer que s'impliqui.

 

Aquesta guia us facilitarà a tot el grup la creació del curt, la comprensió de les fases i de les tasques que s'han d'acomplir i la implicació i autonomia de cada grup que les ha de dur a terme.

 

La guia de creació audiovisual és una adaptació del material educatiu del taller de cinema "De la imaginació a la pantalla".

 • Reflexionar sobre el procés de disseny i de realització d'un relat audiovisual i planificar-lo, de manera individual i col·lectiva.

 • Emprar diferents tècniques i recursos audiovisuals per representar de manera creativa una idea, una història, una emoció...

 • Assumir rols dins d'un equip de treball. Desenvolupar una cultura de la participació, la cooperació i la responsabilitat.

 • Experimentar a través dels processos, les tècniques i els procediments propis del vídeo i el cinema per investigar i produir narratives i discursos audiovisuals.

 • Conèixer els processos de creació d'una pel·lícula: preproducció, rodatge i postproducció.

 • Competència artística i cultural
 • Competència digital
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competències socials i cíviques
 • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Us oferim alguns consells per fer cinema a l'aula amb l'ajuda d'aquesta guia:

 

 • Si el grup és nombrós (27-30 alumnes), us recomanem que feu 2 o 3 grups i que cadascun filmi històries diferents. El treball en equip serà més accessible i satisfactori.

 • Plantejar una idea consensuada: en les fases de preproducció aconsellem que tots els membres de cada grup participin activament pensant i consensuant una idea i desenvolupant-la.

 • En canvi, per al guió, el rodatge i l'edició del curtmetratge és millor distribuir els rols. Els hem sintetitzat en: guió, direcció, càmera, script, claqueta, art, interpretació, música i edició. És un treball en equip i, per tant, cada participant haurà d'assumir que el projecte es desenvoluparà gràcies a la seva contribució. Feu que l'atzar designi cada càrrec! Escriviu cada rol en una papereta i feu el sorteig amb els vostres alumnes.

 • Un cop distribuïts els rols i definida la història que es vol rodar, podeu emplenar el pla de rodatge amb les informacions bàsiques: dades del grup-classe, títol de la pel·lícula, sinopsi, música i efectes, escenaris, vestuari dels personatges i rols de l'equip.

 • Les pàgines 5, 6, 7 i 8 de la guia són les fitxes de cada escena amb l'espai de l'storyboard. Dibuixeu cada escena en el requadre corresponent. Ha d'anar acompanyada del fragment corresponent del guió escrit i de la informació que és important tenir en compte: text, personatges, attrezzo... Numereu les escenes i ordeneu-les per planificar el rodatge.

 

Aquests materials us serviran d'orientació tant en la fase de rodatge com en la fase final d'edició del curt, per supervisar l'ordre de les escenes i per no descuidar-vos cap element important d'ambdues fases.

 

Aquest recurs consta de dos documents:

 • Manual d'instruccions: amb indicacions concretes de com imprimir i utilitzar la vostra guia de creació audiovisual.

 • Guia de creació audiovisual: podreu imprimir les 8 pàgines i muntar la guia com un pòster DIN A1 per fer un curtmetratge de 4 escenes. Si el voleu fer més llarg, podeu imprimir tantes fitxes d'escena (pàg. 5) com necessiteu; numereu-les i afegiu-les a la sèrie.

Descripció del recurs

Un procés de creació audiovisual com és l'elaboració d'un curtmetratge pot constituir un projecte educatiu singular d'aprenentatge col·laboratiu.

 

Per aconseguir rodar un curtmetratge a l'escola necessitareu tres coses:

 • Una bona història.

 • Un dispositiu que us permeti enregistrar imatges en moviment.

 • Un pla de treball.

 

Una de les claus per a l'operativitat i la consecució d'un projecte de cinema en un context educatiu és utilitzar un pla de treball, que ens ajudi a conèixer les fases de creació i de desenvolupament d'una pel·lícula per organitzar les dinàmiques amb el grup-classe i fer que s'impliqui.

 

Aquesta guia us facilitarà a tot el grup la creació del curt, la comprensió de les fases i de les tasques que s'han d'acomplir i la implicació i autonomia de cada grup que les ha de dur a terme.

 

La guia de creació audiovisual és una adaptació del material educatiu del taller de cinema "De la imaginació a la pantalla".

Objectius

 • Reflexionar sobre el procés de disseny i de realització d'un relat audiovisual i planificar-lo, de manera individual i col·lectiva.

 • Emprar diferents tècniques i recursos audiovisuals per representar de manera creativa una idea, una història, una emoció...

 • Assumir rols dins d'un equip de treball. Desenvolupar una cultura de la participació, la cooperació i la responsabilitat.

 • Experimentar a través dels processos, les tècniques i els procediments propis del vídeo i el cinema per investigar i produir narratives i discursos audiovisuals.

 • Conèixer els processos de creació d'una pel·lícula: preproducció, rodatge i postproducció.

Competències per adquirir

 • Competència artística i cultural
 • Competència digital
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competències socials i cíviques
 • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Materials del recurs
Altres informacions didàctiques

Us oferim alguns consells per fer cinema a l'aula amb l'ajuda d'aquesta guia:

 

 • Si el grup és nombrós (27-30 alumnes), us recomanem que feu 2 o 3 grups i que cadascun filmi històries diferents. El treball en equip serà més accessible i satisfactori.

 • Plantejar una idea consensuada: en les fases de preproducció aconsellem que tots els membres de cada grup participin activament pensant i consensuant una idea i desenvolupant-la.

 • En canvi, per al guió, el rodatge i l'edició del curtmetratge és millor distribuir els rols. Els hem sintetitzat en: guió, direcció, càmera, script, claqueta, art, interpretació, música i edició. És un treball en equip i, per tant, cada participant haurà d'assumir que el projecte es desenvoluparà gràcies a la seva contribució. Feu que l'atzar designi cada càrrec! Escriviu cada rol en una papereta i feu el sorteig amb els vostres alumnes.

 • Un cop distribuïts els rols i definida la història que es vol rodar, podeu emplenar el pla de rodatge amb les informacions bàsiques: dades del grup-classe, títol de la pel·lícula, sinopsi, música i efectes, escenaris, vestuari dels personatges i rols de l'equip.

 • Les pàgines 5, 6, 7 i 8 de la guia són les fitxes de cada escena amb l'espai de l'storyboard. Dibuixeu cada escena en el requadre corresponent. Ha d'anar acompanyada del fragment corresponent del guió escrit i de la informació que és important tenir en compte: text, personatges, attrezzo... Numereu les escenes i ordeneu-les per planificar el rodatge.

 

Aquests materials us serviran d'orientació tant en la fase de rodatge com en la fase final d'edició del curt, per supervisar l'ordre de les escenes i per no descuidar-vos cap element important d'ambdues fases.

 

Aquest recurs consta de dos documents:

 • Manual d'instruccions: amb indicacions concretes de com imprimir i utilitzar la vostra guia de creació audiovisual.

 • Guia de creació audiovisual: podreu imprimir les 8 pàgines i muntar la guia com un pòster DIN A1 per fer un curtmetratge de 4 escenes. Si el voleu fer més llarg, podeu imprimir tantes fitxes d'escena (pàg. 5) com necessiteu; numereu-les i afegiu-les a la sèrie.

Exemples d'ús