Fem cinema!

Guia de creació audiovisual De la imaginació a la pantalla

Infografia

  • Descripció del recurs

   Un procés de creació audiovisual com és l'elaboració d'un curtmetratge pot constituir un projecte educatiu singular d'aprenentatge col·laboratiu.

    

   Per aconseguir rodar un curtmetratge a l'escola necessitareu tres coses:

   • Una bona història.

   • Un dispositiu que us permeti enregistrar imatges en moviment.

   • Un pla de treball.

    

   Una de les claus per a l'operativitat i la consecució d'un projecte de cinema en un context educatiu és utilitzar un pla de treball, que ens ajudi a conèixer les fases de creació i de desenvolupament d'una pel·lícula per organitzar les dinàmiques amb el grup-classe i fer que s'impliqui.

    

   Aquesta guia us facilitarà a tot el grup la creació del curt, la comprensió de les fases i de les tasques que s'han d'acomplir i la implicació i autonomia de cada grup que les ha de dur a terme.

    

   La guia de creació audiovisual és una adaptació del material educatiu del taller de cinema "De la imaginació a la pantalla".

  • Objectius didàctics

   • Reflexionar sobre el procés de disseny i de realització d'un relat audiovisual i planificar-lo, de manera individual i col·lectiva.

   • Emprar diferents tècniques i recursos audiovisuals per representar de manera creativa una idea, una història, una emoció...

   • Assumir rols dins d'un equip de treball. Desenvolupar una cultura de la participació, la cooperació i la responsabilitat.

   • Experimentar a través dels processos, les tècniques i els procediments propis del vídeo i el cinema per investigar i produir narratives i discursos audiovisuals.

   • Conèixer els processos de creació d'una pel·lícula: preproducció, rodatge i postproducció.

  • Competències per adquirir

   • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • Tractament de la informació i competència digital
   • Competència social i ciutadana
   • Competència cultural i artística
   • Autonomia i iniciativa personal

  • Altres informacions didàctiques

   Us oferim alguns consells per fer cinema a l'aula amb l'ajuda d'aquesta guia:

    

   • Si el grup és nombrós (27-30 alumnes), us recomanem que feu 2 o 3 grups i que cadascun filmi històries diferents. El treball en equip serà més accessible i satisfactori.

   • Plantejar una idea consensuada: en les fases de preproducció aconsellem que tots els membres de cada grup participin activament pensant i consensuant una idea i desenvolupant-la.

   • En canvi, per al guió, el rodatge i l'edició del curtmetratge és millor distribuir els rols. Els hem sintetitzat en: guió, direcció, càmera, script, claqueta, art, interpretació, música i edició. És un treball en equip i, per tant, cada participant haurà d'assumir que el projecte es desenvoluparà gràcies a la seva contribució. Feu que l'atzar designi cada càrrec! Escriviu cada rol en una papereta i feu el sorteig amb els vostres alumnes.

   • Un cop distribuïts els rols i definida la història que es vol rodar, podeu emplenar el pla de rodatge amb les informacions bàsiques: dades del grup-classe, títol de la pel·lícula, sinopsi, música i efectes, escenaris, vestuari dels personatges i rols de l'equip.

   • Les pàgines 5, 6, 7 i 8 de la guia són les fitxes de cada escena amb l'espai de l'storyboard. Dibuixeu cada escena en el requadre corresponent. Ha d'anar acompanyada del fragment corresponent del guió escrit i de la informació que és important tenir en compte: text, personatges, attrezzo... Numereu les escenes i ordeneu-les per planificar el rodatge.

    

   Aquests materials us serviran d'orientació tant en la fase de rodatge com en la fase final d'edició del curt, per supervisar l'ordre de les escenes i per no descuidar-vos cap element important d'ambdues fases.

    

   Aquest recurs consta de dos documents:

   • Manual d'instruccions: amb indicacions concretes de com imprimir i utilitzar la vostra guia de creació audiovisual.

   • Guia de creació audiovisual: podreu imprimir les 8 pàgines i muntar la guia com un pòster DIN A1 per fer un curtmetratge de 4 escenes. Si el voleu fer més llarg, podeu imprimir tantes fitxes d'escena (pàg. 5) com necessiteu; numereu-les i afegiu-les a la sèrie.

  • Exemples d'ús

  • escenari
  • vídeo
  • escola
  • equip
  • creació
  • cinema
  • storyboard
  • curtmetratge
  • curt
  • rodatge
  • pel·lícula
  • guió
  • guia
  • audiovisual
  • col·laboratiu
  • aula
  • cinema i educació
  • rodar a l'aula
  • cinema a l'escola

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Aquest recurs pertany a:

 Participa Méliès

Participa Méliès