Descripció

Un cop es disposa d'una bona pregunta investigable, cal decidir quina és la millor estratègia per recollir dades que caldrà utilitzar, i això depèn de la formulació concreta de la pregunta que es vol investigar.

 

Quan l'objectiu de la recerca és descriure qualitativament un fenomen, la millor estratègia és fer observacions, amb o sense el suport d'aparells específics. Si l'objectiu és analitzar la possible relació entre dues variables, aleshores l'estratègia més adequada és el disseny experimental amb control de variables, per exemple quan volem saber si hi ha relació entre la temperatura ambient i el temps que tarda un glaçó a fondre's. Finalment, quan l'objectiu de la pregunta és descriure el fenomen des d'un punt de vista quantitatiu, la millor estratègia d'obtenció de dades és la mesura, prèvia selecció de les magnituds a mesurar.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'alumnes que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas el recurs proposa a l'alumnat, a través d'un joc interactiu i amb un temps limitat, que seleccioni quina és l'estratègia de recollida de dades més adequada per respondre a cadascuna de les preguntes que se li van proposant. 

Objectius

 

 

  • Ser capaç de seleccionar la millor estratègia per donar resposta a una pregunta investigable.

  • Reconèixer l'observació, el disseny experimental amb control de variables i la mesura com  a estratègies generals per a la recollida de dades en una investigació empírica.

Competències

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?