Descripció

L'objectiu final de l'activitat científica és la comprensió de les causes que provoquen els fenòmens que tenen lloc al nostre voltant. En essència, una explicació científica suposa proposar un mecanisme que es considera la causa més plausible d'un determinat fenomen. Aquest recurs està centrat en la pràctica de construir explicacions científiques.

Com tota la sèrie de recursos que s'adrecen al professorat del projecte <em>Investiguem a primària</em>, aquest recurs consta d'una primera part en què, a través d'una breu activitat interactiva, es convida els docents a prendre posició respecte de l'opinió de dos mestres ficticis que exposen la seva opinió personal sobre la conveniència d'implicar l'alumnat de primària en la construcció d'explicacions científiques. A partir d'aquí es presenta informació bàsica sobre la naturalesa de les explicacions científiques i sobre els components que les formen.

Objectius

  • Definir una explicació científica i distingir-la d'altres tipus d'explicacions.

  • Vincular la construcció d'explicacions científiques a les habilitats de raonament causal dels alumnes.

  • Descriure l'estructura lingüística d'una explicació científica.

Competències

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

 

Competència aprendre a aprendre

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

Exemples d'ús

Una explicació científica es construeix per respondre a una pregunta del "per què passa" i, per tant, exposa el mecanisme causal que es creu més plausible per explicar un determinat fenomen. Les explicacions científiques, per tant, no són ni descripcions, ni definicions de conceptes.

Els alumnes, igual que els científics, parteixen dels seus coneixements i experiències, i els fan servir per proposar les seves pròpies explicacions a un determinat fenomen. Això fa que, sovint, les explicacions que produeixen a l'aula no siguin les que es consideren correctes des del punt de vista de la ciència.

Malgrat això, es considera que és un error que, a l'aula, els docents prioritzin les respostes correctes per sobre de l'esforç que els alumnes fan per donar sentit, des del seu propi coneixement, als fenòmens de la realitat. Ara sabem que un excés de zel a cercar respostes correctes per part dels alumnes només convida a abandonar l'interès per la ciència, ja que l'alumnat l'acaba veient com un afer exclusiu dels experts.

Per això el recurs posa l'èmfasi en què, en l'àmbit de la ciència escolar, es donin moltes oportunitats a l'alumnat perquè s'impliqui en la construcció d'explicacions científiques i, també, en què els docents ensenyin als alumnes què és i com s'elabora una bona explicació científica.

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?